نویسنده = لطف‌الله نبوی
تعداد مقالات: 2
1. مسئلة «هست و باید» و پارادوکس پرایور

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-145

لطف‌الله نبوی؛ زینت آیت‌اللهی؛ محمد سعیدی‌مهر؛ محسن جوادی


2. بررسی قاعدة نقض تالی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-53

سید محمدعلی حجتی؛ علی‌رضا دارابی؛ لطف‌الله نبوی