نویسنده = هومن محمد قربانیان
تعداد مقالات: 2
1. تولید معنا از قراردادهای سمانتیکی طبق مدل شعاعی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 105-123

هومن محمد قربانیان


2. آشیل به لاک‌پشت چه گفت؟

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 127-148

هومن محمد قربانیان