نویسنده = مرتضی حاجی حسینی
تعداد مقالات: 2
1. ملاحظاتی در نظر ویلیامسن درباره تنش میان منطق غیرکلاسیک و کاربردپذیری ریاضیات

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

مسعود الوند؛ مرتضی حاجی حسینی؛ امیراحسان کرباسی‌زاده


2. تحلیل گفتمانی مناظره ابو سعید سیرافی و ابوبشر متی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 279-298

اسماعیل نوشاد؛ مرتضی حاجی حسینی