کلیدواژه‌ها = کریپکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رویکرد هاریچ به انتقادهای کریپکی بر نظریة کاربردی معنا‌داری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 97-116

مرتضی مزگی‌نژاد؛ سید محمدعلی حجتی


2. تولید معنا از قراردادهای سمانتیکی طبق مدل شعاعی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 105-123

هومن محمد قربانیان