کلیدواژه‌ها = مدل شعاعی
تعداد مقالات: 1
1. تولید معنا از قراردادهای سمانتیکی طبق مدل شعاعی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 105-123

هومن محمد قربانیان