کلیدواژه‌ها = مدل‌های بولی-مقدار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روش‌های مختلف معرفی فورسینگ

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

محمد گلشنی؛ امید اعتصامی؛ شهرام محسنی‌پور