کلیدواژه‌ها = ابهام
تعداد مقالات: 3
1. منطق فازی، ابهام و پارادوکس خرمن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-51

داود حسینی


2. نظریۀ فراارزشگذارها، ابهام و پارادوکس خرمن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 25-48

داود حسینی


3. ابهام و پارادوکس خرمن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 3-26

داود حسینی