کلیدواژه‌ها = پارادوکس خرمن
تعداد مقالات: 4
1. رواداری در نظریه ی ST

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-13

داود حسینی


2. منطق فازی، ابهام و پارادوکس خرمن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-51

داود حسینی


3. نظریۀ فراارزشگذارها، ابهام و پارادوکس خرمن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 25-48

داود حسینی


4. ابهام و پارادوکس خرمن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 3-26

داود حسینی