کلیدواژه‌ها = حل روان‌شناختی پارادوکس
تعداد مقالات: 1
1. منطق فازی، ابهام و پارادوکس خرمن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-51

داود حسینی