کلیدواژه‌ها = موجود خدای ـ گونه
تعداد مقالات: 2
1. دربارة چند استدلال هستی‌شناسیک گودلی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-64

مهدی رعنائی


2. استدلالِ هستی‌شناسیکِ گودل

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-76

مهدی رعنائی