کلیدواژه‌ها = احکام موضوعی ـ محمولی
تعداد مقالات: 1
1. اصلاحات برنتانو بر منطق قیاسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 79-102

فراز عطار