کلیدواژه‌ها = نهضت ترجمه
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل گفتمانی مناظره ابو سعید سیرافی و ابوبشر متی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 279-298

اسماعیل نوشاد؛ مرتضی حاجی حسینی


2. دیالکتیک افلاتون در جهان عربی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-51

داریوش درویشی