کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
تعداد مقالات: 2
1. گزاره‌های منفصله نزد ابن‌سینا

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-82

امین شاهوردی


2. بررسی قاعدة نقض تالی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-53

سید محمدعلی حجتی؛ علی‌رضا دارابی؛ لطف‌الله نبوی