منطقِ طریقِ اولایی در آیات قرآن

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه بیرجند (نویسندة مسئول)

2 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تهران

چکیده

منطق طریق اولایی نوع خاصی از منطق صوری است که استدلال‌های آن، برخلاف منطق ارسطویی متعارف، دارای چهار حد است که به واسطة آن‌ها پس از مقایسة دو شخص، چیز یا کار با هم، حکم یکی به دیگری نیز نسبت داده می‌شود و یا از آن سلب می‌شود. این منطق را می‌توان، به ‌رغم باور آوی سیون، به‌وفور در آیات قرآن یافت؛ تا آن‌جا که می‌توان این صورت از منطق را منطق غالب در آیات قرآن قلمداد کرد. در تحقیق حاضر، پس از مقدمه‌ای در باب منطق طریق اولایی، به بررسی این نوع منطق در آیات قرآن می‌پردازیم.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Fortiori Logic in Quran

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Zeraatpishe 1
  • atefe Ranjbar darestani 2
1 Assistant Professor, Islamic Philosophy and logic, the University of Birjand
2 . M.A Student University of Tehran
چکیده [English]

A fortiori logic is a kind of formal logic which its arguments, unlike the common arguments of Aristotelian logic, has four terms through which after comparing usually two persons, things, works to each other, the description of one of them is ascribed/ denied to/ from the other. This logic, in spite of Sion’s belief, is found in Quran, so richly that we can say that it is the prominent logic of Quran. In this research, I will study a fortiori logic in Quran, after giving an introductory explanation of it.


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Quran
  • Avi Sion
  • Logic
  • Formal Logic
  • A fortiori logic