تولید معنا از قراردادهای سمانتیکی طبق مدل شعاعی

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسنده

دکترای فلسفه ـ منطق، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

قراردادهای سمانتیکی، یعنی اصولی که سازنده‌‌های اصلی معنای کلمات هستند، برای کلمات گوناگون به شکل‌های متفاوتی ظاهر می‌‌شوند، و نظریة کریپکی مدل بسیار مناسبی است که نحوة ظهور این قراردادها را مشخص می‌‌‌کند. قراردادهای معنایی یکی از کاربردهای کلمه هستند که در سیستم باورهای زبانی کاربران زبان برجسته شده باشند. با قبول سمانتیک کریپکی، تا زمانی که قرارداد سمانتیکی ثابت باشد، اکتشافات و اختراعات جدید سبب تغییر معنای کلمات نمی‌‌شود. هم‌چنین برای توجیه نحوة تولید معنا و تأثیرگذاری معانی کلمات گوناگون بر هم، مدل شعاعی مدل بسیار مناسبی است، مخصوصاً وقتی یک کاربرد آن کلمه را مانند اصلی برای تولید معنایش معرفی کرده‌ایم. این مدل برخلاف تعاریف مفهومی‌ و انتزاعی از کلمات، می‌‌تواند همة درجات متفاوت معنای یک کلمه را پوشش و نشان دهد که معنای یک کلمه خاصیتی دینامیک دارد.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meaning Engendering from Semantic Stipulations According to Radial Model

نویسنده [English]

  • Hooman Mohammad Ghorbanian
Ph.D in Philosophy-Logic, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Semantic stipulations, i.e. the principles which are the main constructors of the meanings of words, have different forms for each category of words. Kripke`s theory is the most suitable model which identifies the appearance of the stipulations. In general, semantic stipulations are some usages of a word that has been accentuated. So, as long as the stipulations remains fixed, discoveries and inventions do not change the meaning of a word. Also, to justify the way which any meaning engender from semantic stipulations and how the meanings of the words in one sentence affect each other, radial model is very suitable one. Radial model, unlike those models which concentrate on the conceptual and obstruct definitions of words, shows a dynamic way of producing meanings.


 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: meaning
  • semantic stipulation
  • Kripke
  • cognitive linguistics
  • Radial model