گزاره‌‌های سالبه و اصل صادق‌‌ساز

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفه و منطق، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله ابتدا به معرفی اجمالی نظریة مطابقت و سپس اشکالات آن پرداخته‌ام و آن‌‌گاه نظریة صادق‌‌ساز را در پرتو نظریة مطابقت بررسی کرده‌ام. پس از معرفی این نظریه، به بحث چگونگی صدق گزاره‌‌های سالبه به واسطة اصل صادق‌‌ساز پرداخته‌‌ام و به انواع راه‌‌حل‌‌هایی که این نظریه برای پشتیبانی صدق گزاره‌‌‌های سالبه آورده است، اشاره کرده‌‌ام.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Negative Proposition and Truth-Maker Principle

نویسنده [English]

  • Behnaz Bagheri
M.A in Philosophy of Logic, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

 
In this article, at first, I have explained correspondence theory of truth and I have dealt with its problems. Then I have explained the truth maker principle in the light of correspondence theory of truth. At the end, I have discussed how this theory can support negative proposition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correspondence theory of truth
  • Truth-maker principle
  • Negative proposition
  • Totality State of Affairs
  • Incompatibility
  • Absence