محمول وجود در منطق فرگه‌ای

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 ندارم

2 عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مقدماتی‌ترین مطالبی که در هر کتاب آموزشیِ منطقِ فرگه‌ای در بحث منطق محمولات به چشم می‌خورد، این است که «وجود داشتن» نمی‌تواند در هیچ گزاره‌ای محمول واقع شود؛ بلکه جایگاه «وجودْ» سور گزاره‌ی جزئی است. هدف من در این مقاله این است که نشان دهم بنیان‌گذاران منطق فرگه‌ای چه دیدی به ساختار گزاره داشتند و چرا وجود در این ساختار نمی‌تواند محمول واقع شود. سپس تبیین و راه‌حل این منطق‌دانان از گزاره‌های وجودی را بیان می‌کنم؛ و در پی آن، اشکالات و نارسایی‌های تحلیل ارائه‌شده را بررسی خواهم کرد. بسیاری از فیلسوفان تحلیلی، چون مور (Moore, 1936)، نیل (Kneale, 1936)، ویزدم (Wisdom, 1931)، اِیِر (Ayer, 1947) و دیگران، بیش‌تر در بحث‌های مربوط به برهان وجودی برای اثبات خدا، به محمول نبودن وجود اشاره کرده‌اند. اما من در این مقاله تنها به فرگه، راسل، و کواین خواهم پرداخت. آرای فیلسوفان نامبرده با اندکی مسامحه ذیل رای این سه می‌گنجد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Existence Predicate in Fregean Logic

نویسنده [English]

 • Mahdi Mohammadi 1
چکیده [English]

One of the most basic doctrines in the predicate logic is that existence can never be a predicate; rather, it is the particular quantifier. Here I''ll try to explore the views of the founders of Fregean logic on the structure of the proposition, and why it does not take existence as a predicate. Then I''ll state their explanation and solution for existential propositions. Finally, I''ll investigate the shortcomings of their analysis. Many analytical philosophers, including Moore, Kneale, Wisdon, Ayer, etc, who have denied ''existence'' as a predicate, have done so as part of their refutation of the ontological argument for the God''s existence. However, here I''ll deal only with Frege, Russell, and Quine. The other philosophers'' stance can more or less be found in one of these three.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Existence Predicate
 • Frege
 • Russell
 • Quine
 • کواین، ویلاردوناورمن (1382). «در باب آن‌چه هست». ترجمه‌ی منوچهر بدیعی (1382). ارغنون 7/8: 232
 

 • Ayer, A. J. (1947). Language, Truth, and Logic, 2nd ed. London. (1947)
 • Frege, G. (1971), “On the Foundations of Geometry,” in E.-H. W. Kluge, ed., Gottlob Frege, On the Foundations of Arithmetic and Formal Theories of Geometry, Yale University Press, New Haven.
 • Frege, G. (1979) Posthumous Writings. Hermes, H. et al (Ed). London, England. Basil Blackwell (1979)
 • Frege, G. (1891), “Funktion und Begriff,” Hermann Pohle, Jena. Translated as“Function and Concept” in Beaney (1997), pp. 130–48.
 • Haaparanta, Leila (1986a). On Frege’s Concept of Being. In Knuuttila, S. and Hintikka, J. (Ed.) (1986). THE LOGIC OF BEING: Historical Studies. Dordrecht, Holland: D. Reidel Publishing Company
 • Kneale, W. & Moore G. E. (1936). What can Philosophy Determine?, Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes, Vol. 15, pp. 154-188
 • Mendelsohn, Richard L. (2005). The Philosophy of Gottlob Frege. New York, The U.S., Cambridge University Press
 • Moore, G. E. (1936). Symposium: Is Existence a Predicate?. Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes, Vol. 15, What can Philosophy Determine? (1936), pp. 154-188
 • Quine, W. V. O. (1939) Designation and Existence, in The Journal of Philosophy, Vol. xxxvi, No.26(Dec.21, 1939), pp. 701-709
 • Russell, B. (1918). The Philosophy of Logical Atomism.
 • Russell, B. (1919). Introduction to Mathematical Philosophy. London, England.George Allen & Unwin, Ltd. (1919)
 • Shearn, M. (1951). Russell’s Analysis of Existence. Analysis, Vol. 11, No. 6 (Jun., 1951), p. 124
 • Wisdom, John. (1931). Interpretation and Analysis. London (1931)