تحلیل سور شرطی لزومی مبتنی بر منطق جدید

نوع مقاله: نامه به سردبیر

نویسنده

دانشجوی دکترای رشتة فلسفه - منطق دانشگاه تربیت مدرّس

چکیده

نوشتار حاضر تلاشی برای تحلیل سور شرطی لزومی است. رویکرد‌های متفاوتی در تحلیل سور شرطی وجود دارد. بعضی آن را شبه سور می‌دانند و بعضی آن را مبتنی بر منطق زمان و یا منطق موجهات تحلیل نموده‌اند. در این مقاله پس از بررسی و نقد این رویکرد‌ها، ابتدا مصادیق شرطی لزومی در زبان طبیعی را مورد بررسی قرار داده‌ایم، سپس چگونگی فرمول‌بندی آنها را در منطق جدید مشخص نموده‌ایم. همچنین به بررسی پیش‌فرض‌های موجود در منطق قدیم پرداخته‌ایم که صحّت استنتاج‌های موجود در آن منطق، مبتنی بر آنهاست. در رویکرد حاضر نشان داده می‌شود که شرطی لزومی سرانجام تنها با استفاده از منطق ربط و منطق موجهات تحلیل می‌شود. همچنین برای درستی استنتاج‌ها، قبول دو پیش‌فرض «امکان مقدم» و «ضروری بودن رابطة مقدم و تالی در کلی‌ها» مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of cogent conditional quantifier based upon modern logic.

نویسنده [English]

  • Ali Reza Darabi
چکیده [English]

.
This paper presents an analysis to cogent conditional quantifier. There are various approaches to the analysis of conditional quantifier. Some researchers have called this pseudo-quantifier and other authors have interpreted it as being based on temporal logic; or modal logic. In this paper after investigating and criticizing these approaches, we analyze instances of the cogent conditional quantifier in natural language. Then we determined their formulation in modern logic. Also we have investigated the presuppositions in the ancient logic. The truth of that logic deduction is based on those presuppositions. In the current approach, it becomes clear that the cogent conditional quantifier can only be analyzed on the basis of relevant logic and modal logic. Also for truth of deductions, acceptance of two presuppositions "the possibility of the antecedent" and "the necessity of relevance of the antecedent and the consequence in the universals" is necessary.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cogent conditional quantifier
  • relevant logic
  • Modal logic
  • Second-order logic