«هر تناقضی محال است» به چه معناست؟

نوع مقاله: نامه به سردبیر

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه - منطق دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اصل عدم تناقض، قاطعانه ادعا می‌کند که هر تناقضی محال است. در این نوشته، با تحلیل مفاهیمی چون «تناقض» و «عدم تناقض» و ارتباط این مفاهیم با عامل معرفتی (انسان)، نشان خواهیم داد که ادعای مذکور، حداکثر می‌تواند به این معنی باشد که انسان‌های فعلی نمی‌توانند تناقضی را توجیه کنند. اگر این تحلیل، درست باشد، اصل عدم تناقض، برای قطعیت خود دلیل موجهی ندارد، و این احتمال وجود دارد که به شکلی معنادار و موجه از امکان تناقض در بعضی موارد، سخن گفته شود، مواردی که پارادوکسیکال هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What does it mean when it is said that “Every contradiction is impossible”?.

نویسندگان [English]

  • Rahman sharifzadeh 1
  • seyyed mohammad ali hojati 2
چکیده [English]

.
The principle of impossibility of contradiction categorically claims that every contradiction is impossible. In this study it is attempted to analyze concepts such as “Contradiction” and “No-contradiction” and the relations between these two concepts with man’s cognition and understanding. This study attempts to state that the above claims could at most mean that the present humans beings cannot justify “contradiction”. If this interpretation is valid, it might mean that the principle of the impossibility of “contradiction” cannot have valid proofs for itself. It is possible, therefore, to speak about the possibility of contradiction at least in paradoxical situations.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Contradiction
  • belief in contradictions
  • Truth
  • Possibility