منطق گزاره‌های داستانی

نوع مقاله: نامه به سردبیر

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفه - منطق دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

التزامات هستی‌شناختی منطق استاندارد، مشکلاتی در تحلیل گزاره‌های داستانی که حاوی هویّات خیالی و فاقد مدلول هستند، ایجاد می‌کند. با این حال وضعیت منطقی این گزاره‌ها به عنوان بخشی از زبان طبیعی، حائز اهمیت است و نمی‌توان از این مسئله چشم‌پوشی کرد که در زبان طبیعی، به هویات داستانی ارجاع داده می‌شود و گزاره‌های راجع به این هویّات، تصدیق یا تکذیب می‌شوند. در این مقاله سعی داریم با استفاده از چارچوب مفهومی جهان‌های ممکن، توضیحی برای چگونگی ارجاع و ارزش صدق این گزاره‌ها بیابیم و برخی مسائل منطقی مرتبط با متون داستانی را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین نظامی برای منطق گزاره‌های داستانی، معرفی نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The logic of fictional propositions.

نویسنده [English]

  • somayyeh feriduni
چکیده [English]

.
The necessities and requirements of the standard logic of phenomenology create some problems in the analysis of fictional propositions which are replete with imaginary identities and lack signifiers. However, the logical conditions of these propositions as the constituent parts of language, is very significant and it cannot be denied or ignored that in the ordinary language, fictional identities are referred to and their relevant propositions are both accepted and rejected. In this paper, the auther has attempted to employ the definite framework of the possible worlds, to find explanations for the manner of referring to these propositions and the value of their truth. A few logic-related issues of fictional texts are also treated in this study; the author, also presents a system for the logic of fictional propositions.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Story
  • Fiction. Fictional propositions' Possible Worlds
  • Fictional worlds