کواین در برابر کریپکی

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد فلسفه ـ منطق

چکیده

ما در این مقاله ضمن بررسی انتقادات مشهورتر کواین به منطق موجهات، تلاش می‌کنیم نشان دهیم که سوای ابعاد سمنتیکی مخالفت کواین با منطق موجهات، می‌توان دیدگاه او در معرفت‌شناسی را به‌مثابة لایه‌ای عمیق‌تر برای رد و طرد منطق موجهات در‌نظر گرفت، گرچه خود کواین تصریحی به این نحوة انتقاد از منطق موجهات نکرده است. در این میان اشاراتی به نظرات کریپکی، که یکی از جدی‌ترین مدافعین منطق موجهات است می‌کنیم و بر این باوریم که آرای کواین و انتقادات او به منطق موجهات را در تقابل با آرای کریپکی بهتر می‌توان فهمید.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quine Versus Kripke

نویسندگان [English]

  • ali Akbar Ahmadi Afremjani 1
  • Ali Sadeghi Sadeghi 2
1 Assistant Professor of Philosophy Allameh Tabatabaee University
چکیده [English]

We in this article beside of explaining Quine’s most well-known criticisms of modal logic, try to show that Quine’s rejection of modal logic, and his opposition with essentialism, which he maintains that results from modal logic, could be founded on his epistemology and his treatment of objects. Meanwhile, we have mentioned Kripke’s point of view, as one of the most important defenders of modal logic. We are to show that Quine’s rejection of modal logic could be realized better if we consider it as opposing to Kripke’s ideas.

modal logic, referential opacity, substitutivity, essentialism, naturalized epistemology