بررسی نظریة معنای کواین با محوریت تز عدم تعین ترجمه

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفه ـ منطق، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نظریة معنای کواین را می‌‌توان از چند جنبه بررسی کرد. این مقاله بر یکی از مهم‌‌ترین جوانب آن، یعنی تز عدم تعین ترجمه، تمرکز می‌کند. در تز مذکور چند وجه از فلسفة کواین با هم ادغام شده‌‌اند و همین باعث شده است که بررسی و تفسیر آن بسیار پیچیده شود. تز عدم تعین ترجمه می‌گوید که در انتخاب بین دو یا چند دستورالعمل ترجمة با هم ناسازگار، که هرکدام با تمام معیارهای رفتارشناختی افراد بومی تطابق داشته باشد، واقع امری برای ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد. این مقاله با تکیه بر تمایز، یا دقیق‌‌تر عدم تقارن، بین عدم تعین ترجمه و نامتعین‌بودن نظریة ناظر به طبیعت، سعی می‌کند نشان دهد که محتوای خاص این تز ادعایی وجودشناختی دربارة معناست. از این‌‌رو ابتدا به توضیح درک کواین از معنا، بررسی وجودشناسی مورد نظر او، و ارتباط بین این دو می‌پردازیم و سپس عدم تقارن بین دو تز پیش‌‌گفته را محل بحث قرار می‌دهیم. از رهگذر این مباحث می‌‌توان به درک جدیدی از نظریة معنا رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Quine's Theory of Meaning from the Viewpoint of ‘Indeterminacy of Translation’

نویسنده [English]

  • Faraz Attar
چکیده [English]

Quine's theory of meaning can be studied through several aspects. This article concentrates on one of the most important ones, i.e. ''Indeterminacy of translation''. In the thesis, several sides of Quine's philosophy are combined, so that studying and interpreting it seem to be a difficult task. ''Indeterminacy of translation'' says that there is no fact of the matter to choose between two or more inconsistent translation manuals that each of them conforms to all of the native's behavioral criteria. After illustrating the asymmetry between ''indeterminacy of translation'' and ''under-determination of theory of nature'', we can conclude that the certain content of ''Indeterminacy of translation'' is an ontological claim about meaning. Therefore, at first, Quine's understanding of meaning, his preferred ontology, and the relation between these two, must be explained and described, and then the asymmetry between these two theses can be discussed. An attitude toward these subjects from this point of view, not only is perceived an original apprehension of theory of meaning, but also can originate a new method in order to study abstract objects, propositional attitudes and mental states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meaning
  • indetermicay of translation
  • under-determination of theory of nature