منطق سنتی موجهات ، اختلال در ساختار قضیه و انحصارگرایی در جهات

نوع مقاله: پژوهشی مروری

نویسنده

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

تمایز ساحت شناخت از افق واقع و تفکیک احکام حاکی از محکی، از مهم ترین و حساسترین مباحث معرفت شناسی است. قواعد منطق عهده دار تحلیل و تبین قوانین کشف مجهول تصوری و تصدیقی است. در منطق سنتی قضیه به عنوان موضوع منطق تصدیقات، معقول ثانی منطقی است و حقیقتی صوری و حکایی دارد. منطق صورت عهده دار تامین ابزار صحت تالیف و ترکیب و استنتاج از قضایاست. محتوای قضیه، نوع پیوند آن با خارج و میزان استقامت معنایی آن از این حوزه بیرون است، به نظر می رسد طرح مباحث موجهات در منطق سنتی، در برخی موارد اسباب تداخل ماده و صورت و اشراب برخی احکام عینی به قضیه ذهنی را فراهم کرده است. ورود فعلیت و دوام و استعداد به موطن قضیه، امری فراتر از حیث صوری در قضیه و مربوط به فرایند تحقق عینی اوصاف و اتصاف موضوع به محمول در عالم خارج است. افزودن این قیود به ساختار قضیه، موجبات اختلال، پیچیدگی، اختلاف، ابهام موجهات در منطق سنتی را فراهم آورده است. در این مقاله، به روش تحلیلی نشان داده ایم، که فضای رایج در منطق سنتی هم در افزودن قیود به ساختار قضیه و هم در اکتفا به جهات محدود محل تامل و مناقشه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

traditional modal logic, the disruption of proposition structure, and the sufficiency and monopoly in modals

نویسنده [English]

  • GHOLAMALI MOGHADDAM
razavi un
چکیده [English]

The separation of ontological issues from ontology is one of the most important issues in epistemology.
The rules of logic are responsible for analyzing and explaining the laws of detection Unknown conception and Unknown ratification. In traditional logic, the proposition, as the subject of the logic of assertion, is Logical Secondary intelligible and has a formal and anecdotal truth. Formal logic is responsible for providing the instruments of composition between the theorems. The theorem content, the type of its connection with outside world and its Semantic issues are outside from this domain. It seems that the modal discussions in traditional logic, in some cases, have provided the interference of matter and form and entry of some objective rules into the subjective proposition. Actuality, permanence and faculty are Different from the formal. These are related to the process of objective objects in the external world. Adding these modals to the theorem structure has caused confusion, complexity, discrepancy, and ambiguity in traditional modal logic. In this article, we have demonstrated by analytical way that traditional logic can be criticized for adding modals to the proposition structure and, and for limiting the modal logic in certain modals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : modal Logic
  • Philosophy of logic
  • material logic
  • Formal Logic