نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

استاد‌یار دانشگاه الزهراء

چکیده

منتقدان منطق‌های موجه محمولی معتقدند که یکی از اشکالات مهم این منطق‌ها، این است که به «ذات‌باوری» می‌‌‌انجامد. سول کریپکی به شیوة خاصی درصدد دفاع در برابر این اتهام برآمده و معتقد است که می‌توان نحوه‌ای از ذات‌باوری را پذیرفت، بدون این‌که به تناقض بینجامد. البته کریپکی در نظام اصلاح‌شدة خود، از ذات‌باوری فاصلة بیشتری گرفته و توجیه دقیق‌تری را ارائه می‌نماید. این مقاله ضمن بررسی معنای ذات‌باوری، به تطبیق آن با نظام‌های موجه محمولی کریپکی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Essentialism and Quantified Modal Logic in Kripke's View

نویسنده [English]

  • Mahnaz Amirkhani

Assistant Professor, Department of Philosophy, Alzahra University

چکیده [English]

Opponent of the quantified modal logics believe that one of the most important objections to these logics is that they entail essentialism. Saul Kripke tries to overcome this challenge by showing that according to his first system, essentialism is acceptable without any inconsistency. In his revised system, Kripke leaves, to some extent, his previous interpretation of essentialism and tries to propose a more plausible justification in defense of quantified modal logic. In addition to explaining the meaning of essentialism, this article gives a detailed explanation of Kripke’s debate in his first and revised systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essentialism
  • Quantified Modal Logic
  • Kripke's First System
  • Kripke's Revised System