نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه (گرایش منطق) دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مقاله به بررسی مفهوم تناقض، قانون عدم تناقض و تناقض‌باوری در منطق غیرکلاسیک می‌پردازد. بررسی تفاوت‌های موجود در تعریف تناقض و تبعات آن در باب پذیرش یا رد قانون عدم تناقض، هدف اصلی این نوشته است. در این مقاله سعی شده تا نشان داده شود، با توجه به تلقی‌های متفاوتی که در مورد معنای تناقض در منطق جدید وجود دارد، چگونه می‌توان تناقض‌باوری را معقول دانست. در ابتدا به معرفی اصطلاحات لازم پرداخته شده است. سپس، بین برخی تعریف‌های ارائه‌شده دربارة تناقض، مروری اجمالی و مقایسه‌ای شده است. در این بخش نشان داده می‌شود، بسته به آنکه چه تلقی از تناقض داشته باشیم، می‌توان بیان‌های متفاوتی از تناقض‌باوری داشت. در بخش بعد به دلائل موافقان قانون عدم تناقض پرداخته شده و سعی می‌شود با توجه به تعریف‌های ارائه شده در بخش قبل، به آنها پاسخ داده شود. درنهایت نیز نشان داده می‌شود که دلیل رویکردهای نو به پذیرش تناقض، در استفاده از روش‌های دلالت‌شناختی به جای هستی‌شناختی، منطق‌های چندارزشی، ابهام و نظریه‌های بدیل صدق نهفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Approaches to Law of Non-Contradiction

نویسنده [English]

  • Maziar Chitsaz

PhD student of philosophy, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Abstract: This article examines the concept of contradiction, law of non-contradiction and dialetheism in non-classical logic. The main purpose of this paper is examining different definitions of the concept of contradiction and the influence of such differences in accepting or rejecting the low of non-contradiction. Here I try to show, by appealing to an especial conception of contradiction, that how it is possible to make dialetheism plausible. In section 1, basic terms are introduced. Section 2 covers different definitions of contradiction. This section shows that according to diverse conceptions of contradiction, we could have different notions of dialetheism. In section 3, I review most important arguments of the proponents of the low of non-contradiction and try to refute them on the basis of the definitions of section 2. Finally it will be showed that new approaches to dialetheism is due to using semantic instead of ontology, multi-valued logic, vagueness and alternates theory of truth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contradiction
  • Law of Non-Contradiction
  • Dialetheism
  • Paraconsistency