نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه، گرایش منطق، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

قواعد قیاس حملی، که معمولاً تحت عنوان “the Rules of the Categorical Syllogism” در منابع آموزشی منطق به زبان انگلیسی مطرح می‌شود، روش مفیدی است که جهت تشخیص اعتبار قیاس‌های حملی، به منطق‌آموزان، در کتاب‌های عمومی آموزش منطق، ارائه می‌شود. استفاده از این قواعد به تقلید از آثار آموزشی غربی در کشور ما نیز متداول گشته و با اندک تغییراتی، در آثار مؤلفان منطقی در داخل کشور، بازنویسی شده است. این تغییرات در بازنویسی‌ها وابسته به عوامل مختلفی است که می‌توان به دو عامل سلیقه و ذوق مؤلف در ارائة مطالب و دیگری، منبع یا منابع مورد انتخاب مؤلف، اشاره کرد. هدف از این مقاله در گام اول، ارائة روشی تحلیلی جهت صوری‌سازی این قواعد است که منجر به ایجاد روش‌های مکانیکی و الگوریتمی شود؛ و در گام بعد، بتوان از رهیافت صوری‌سازی و محاسبه‌پذیر شدن این قواعد، با استفاده از یک الگوریتم قابل پیاده‌سازی توسط ماشین، به بررسی دقیق قواعد قیاس، در برخی از منابع آموزشی منطق پرداخت. در این مقاله، علاوه بر دسته‌بندی قواعد قیاس حملی، تقریر جدیدی از قواعد آن، با استفاده از مفهوم انبساط، ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Formalization of the Rules of Aristotelian Categorical Syllogism (Supplemented by the Critique of Such Formalized Rules in Some of Persian Logic Text Books)

نویسنده [English]

  • Mehdi Mirzapour

MA student of philosophy, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Aristotelian deduction rules, which are usually considered as “THE RULES OF THE CATEGORICAL SYLLOGISM” in the elementary logic text books, are proper tools which help beginners in logic to examine the validity of a categorical syllogism. Authors of Persian logic text books, influenced by the authors of English logic text books, rewrite these rules with only some minor changes and revisions in their books and apply them for the same aim. These revisions depend on many different factors including the authors’ personal interests and those English logic text books which were his main reference. The main aim of this article in the first step is to provide an analytical method for formalizing the rules of deduction which can lead us to find a mechanical and algorithmic method and in the next step, is to follow this computable and formal approach to analyze and criticize the deduction rules in Persian logic text books. In addition to categorizing “The rules of the categorical syllogism”, we will propose a new version of such formalized rules by appealing to the concept of “distribution”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Rules of the Categorical Syllogism
  • Deduction Rules
  • Categorizing of the Deduction Rules
  • Concept of Distribution
  • Conditions of Distribution