باز‌تأملی انتقادی در بهره‌گیری از سور مرتبة دوم در تحلیل شرطی لزومی

نوع مقاله: نامه به سردبیر

چکیده

نوشتار حاضر تلاشی برای تحلیل سور شرطی لزومی سینوی برپایۀ منطق مرتبۀ دوم است. محققان معاصر صورت‌بندی‌های متفاوتی از شرطی سینوی به زبان منطق جدید عرضه کرده‌اند. از تفاوت‌های اصلی این صورت‌بندی‌ها چگونگی تحلیل سور شرطی بوده است. دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی دربارۀ سور شرطی مبنای آخرین تحلیل‌های محققان قرار گرفته است و می‌توان آن را با زبان منطق مرتبۀ دوم صورت‌بندی کرد؛ بر‌این‌اساس، تحلیل‌های عرضه‌شده نشان می‌‌دهد با بهره‌گیری از منطق مرتبۀ دوم، شرطی لزومی فقط با استفاده از منطق ربط و موجهات صورت‌بندی می‌شود. در مقالۀ حاضر می‌بینیم که تحلیل‌های پیشین بر پیش‌فرض نازمانی‌بودن مقدم و تالی استوار است. با این پیش‌فرض این مبحث با مشکلاتی همراه است. برای بهبود این تحلیل، پیش‌فرض زمانی‌بودن مقدم و تالی را مبنا قرار داده‌ایم، سپس شرطی لزومی را با بهره‌گیری از منطق مرتبۀ دوم، منطق زمان، منطق ربط، و همچنین منطق موجهات بررسی کرده‌ایم. صورت‌بندیِ حاصل ترکیبی از منطق ربط و زمان و موجهات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Pondering in Using Second-order Quantifier in Analyzing Cogent Conditional

چکیده [English]

The current paper is an attempt to analyze the the Avicennian Cogent conditional quantifier based on Second-order Logic. Contemporary researchers have provided various formalizations of Avicennian conditionals to the Modern Logic language. A major difference between these formalizations is the analysis of conditional quantifier. In the most recent studies, Khajeh Nasir al-Din Toosi views about conditional quantifier, is used for analysis. His analysis of conditional quantifier can be formalized by Second-order Logic language. Therefore, some analyses are proposed to show using the Second-order Logic, the Avicennian cogent conditional finally could be formalized by Relevant Logic and Modal Logic. In this paper, it is shown this analysis is true assuming atemporal consequent and antecedent. Because of this assumption, the analysis has some difficulties. In order to solve this issue, we based the analysis on the assumption of temporal consequent and antecedent then analyzed the cogent conditional using Second-order Logic, Temporal Logic, Relevant Logic, and Modal Logic. The resulting formalization is a combination of Relevant Logic, Temporal Logic and Modal Logic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cogent conditional quantifier
  • relevant logic
  • Modal logic
  • Second-order logic
  • Temporal Logic