دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1398 
9. مقایسه (میانِ) و نقد (بر) شرح‌های ترنس اروین و رابرت بولتن درباره‌ی روش‌های ارسطو در علم

محمدامین برادران نیکو؛ غلامرضا ذکیانی؛ مالک حسینی؛ حسن میانداری


10. منطق علیه هستی‌شناسی در تراکتاتوس

پریسا شکورزاده؛ عبدالرزاق حسامی فر


11. نظریه حمل سید صدرالدین دشتکی

محمد سعیدی مهر؛ سید احمد حسینی سنگچال


12. بررسی روش‌های مختلف معرفی فورسینگ

محمد گلشنی؛ امید اعتصامی؛ شهرام محسنی‌پور