1. جایگاه استقراء در قرآن

عبدالعلی شکر

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 129-147

http://dx.doi.org/10.30465/lsj.2019.5121

چکیده
  در علم منطق یکی از اقسام استدلال، استقراء است که به رغم تنزل اعتبار آن نسبت به قیاس برهانی، از اهمیت و رواج قابل توجهی برخوردار است. یکی از بهترین راهها برای ایجاد انگیزه، عبرت آموزی، تقویت باورها و نیز هدایت عموم انسان‌ها، طریقه استقراء است. قرآن کریم گرچه از طرق مختلف استدلال در موارد خاص، برای امر هدایت استفاده کرده است، اما در ...  بیشتر

منطق فلسفی
2. منطق فازی در قرآن: خلط مستنبط و منصوص

محمود زراعت پیشه

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 15-38

چکیده
  علی وحیدیان کامیاد در مقاله ای با عنوان «روش شناسی کاربرد منطق فازی در بینش اسلامی» مدعی است که منطق فازی بخشی از منطق والای قرآن است. این ادعا از سوی برخی از محققان نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این در حالی است که به نظر می رسد شواهد ارائه شده در باب این ادعا، شواهدی ناقص اند و لازم می نماید تا اصل ادعا مجدداً مورد کنکاش قرار گیرد. ...  بیشتر

منطق قدیم
3. آیه 81 سوره زخرف: از استثناء تا اولویت

محمود زراعت‌پیشه

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 41-57

چکیده
  در آیة 81 سورة زخرف چنین می‌خوانیم که «قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدینَ: اگر خدا فرزند داشت، من نخستین عابدم». بیش‌تر مفسران بر این باورند که این آیه حاوی استدلالی است که می‌توان آن را در قالب یک قیاس استثنایی بیان کرد. اما، با وجود پیشنهادهای مختلف برای صورت‌بندی این استدلال در قالب این قیاس، تقریباً ...  بیشتر