1. بررسی روش‌های مختلف معرفی فورسینگ

محمد گلشنی؛ امید اعتصامی؛ شهرام محسنی‌پور

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.30465/lsj.2019.5266

چکیده
  روش فورسینگ کوهن یکی ازمهمترین ابزارهای نظریه مجموعه‌ها برای ساختن مدل‌های از ZFC می‌باشد. در این مقاله روش‌های مختلف معرفی فورسینگ را بررسی کرده و نشان می-دهیم همه آنها با هم معادل هستند. . ابتدا روش فورسینگ را به کمک مجموعه‌های جزئاً مرتب بیان می کنیم و بعضی از خواص اساسی آن را ذکر می‌کنیم. سپس روش مدل‌های جبر بولی-مقدار را می‌آوریم ...  بیشتر