1. چند روشن‌گری در مورد منطق

مرتضی منیری

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 227-247

http://dx.doi.org/10.30465/lsj.2021.35823.1341

چکیده
  در ابتدا برخی موضوع‌های بحث‌ برانگیز در حوزۀ منطق ریاضی را بررسی می‌کنیم. این‌ها موضوع‌هایی هستند که معمولاً غیرمتخصصان را به دردسر و‌ گاهی اشتباه می‌اندازند. موضوع‌های عمده‌ای که در این راستا به آن‌ها خواهیم پرداخت عبارتند از: تعریف صدق تارسکی، قضیۀ تعریف‌ناپذیری صدق تارسکی، قضیۀ تمامیت گودل و قضیه‌های ناتمامیت گودل، منطق ...  بیشتر

2. منطق پیوسته

سید محمد امین خاتمی؛ مسعود پورمهدیان

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 89-120

http://dx.doi.org/10.30465/lsj.2019.4149

چکیده
  منطق پیوسته تعمیمی از منطق کلاسیک به یک منطق با مجموعه مقادیر درستی بی‌نهایت مقداری است. بسیاری از نتایج منطق کلاسیک و نظریه مدلِ آن به منطق پیوسته تعمیم داده شده‌اند. منطق پیوسته نه تنها در بررسی و تحلیل خواص ساختارهای مباحث آنالیز ریاضی کاربردهای فراوانی دارد، بلکه باعث بوجود آمدن نگرش‌های جدیدی در نظریه مدل منطق کلاسیک نیز شده ...  بیشتر