نویسنده = سید محمدعلی حجتی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی قاعدة نقض تالی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-53

سید محمدعلی حجتی؛ علی‌رضا دارابی؛ لطف‌الله نبوی


2. هنجاری‌بودن معنا

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 44-64

سید محمدعلی حجتی؛ هومن محمد قربانیان؛ لطف‌الله نبوی؛ ارسلان گلفام