1. بررسی قاعدة نقض تالی

سید محمدعلی حجتی؛ علی‌رضا دارابی؛ لطف‌الله نبوی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 31-53

چکیده
  مطابق قاعده‌ای در منطق ابن‌سینا، میان هر دو قضیة شرطی لزومی که کمیت یکسان، کیفیت متفاوت، مقدم یکسان و تالی نقیض هم دارند، تلازم برقرار است. این قاعده توسط ابن‌سینا معرفی و برای آن استدلال شده است. پس از وی، این قاعده مورد نقد منطق‌دانان سینوی قرار گرفت. خونجی با مثال‌هایی از زبان طبیعی، پیش‌فرض‌های اثبات ابن‌سینا را زیر سؤال برده ...  بیشتر

2. هنجاری‌بودن معنا

سید محمدعلی حجتی؛ هومن محمد قربانیان؛ لطف‌الله نبوی؛ ارسلان گلفام

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 44-64

چکیده
  بسیاری از فیلسوفان مدعی هستند که معنا و محتوای سمانتیکی زبان، امری هنجاری است، یعنی معنای یک کلمه تعیین‌کنندة الگوی درست‌کاربرد بوده و این الگو را تجویز می‌کند. مهم‌ترین استدلال‌هایی که فیلسوفانی مانند کریپکی و بوقوسیان به نفع هنجاری‌بودن معنا ارائه داده‌اند بر مفاهیمی مانند «قواعد»، «کاربردهای صحیح»، و «امکان ...  بیشتر