ابهام و پارادوکس خرمن

نوع مقاله: نامه به سردبیر

نویسنده

دانشجوی دکترای فلسفه ـ منطق دانشگاه تربیت مدرّس تهران

چکیده

در این نوشتار به معرفی مسئلة‌ ابهام و پارادوکس خرمن خواهیم پرداخت. ابتدا بیان شهودی مطلب و سپس صورت‌بندی منطقی آن خواهد آمد. پس از آن، نظری به مسائل فلسفی مربوط به نظریه‌پردازی ابهام و مسائل فلسفی مرتبط با ابهام خواهیم افکند. در پایان نیز نظریه‌های موجود دربارة ابهام را بر اساس ملاک‌های مختلف دسته‌بندی کرده، توصیفی اجمالی از هر یک ارائه خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vagueness and Sorites Paradox.

نویسنده [English]

  • Davood Hosseini
Ph.D student of Philosophy-Logic at Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

.
The present paper attempts to introduce vagueness and Sorites paradox. First, the observational adequacy of the issue and then its logical form are presented. Later on, the philosophical matters concerning the theoretical framework of vagueness and its philosophy are discussed. Finally, the present theories regarding vagueness are classified on the basis of various criteria and brief explanations are provided for each of them.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vagueness
  • Sorites paradox
  • Borderline Cases
  • indeterminacy
  • Solving a paradox