مقایسه (میانِ) و نقد (بر) شرح‌های ترنس اروین و رابرت بولتن درباره‌ی روش‌های ارسطو در علم

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مدرس/ دانشگاه حکیم سبزواری

2 استاد دانشگاه

3 هیئت علمی دانشگاه

4 عضو هیئت علمی موسسه حکمت و فلسفه

چکیده

ساختار علم ارسطو استنتاجی است و به مقدماتی نیاز دارد که از طریق استنتاج به دست نیامده باشند. بنابراین، شناخت ‏مقدمات علم مرحله مهمی در پژوهش‌های علمی به‌حساب می‌آید. ارسطو در تحلیل‌ها و توپیکا دو روش استقراء و ‏جدل را برای این مرحله پیشنهاد می‌کند. شارحان ارسطو دراین‌باره اختلاف‌نظر دارند. به عنوان نمونه، بولتن استقراء و ‏اروین جدل را ترجیح می دهد. مطابق تفسیر بولتن ارسطو فیلسوفی تجربه‌گرا است که از داده‌های جزئی محسوس ‏آغاز می‌کند و به کمک استقراء به شناخت اصول کلی علم می‌رسد. اروین معتقد است پژوهش‌های ارسطو، به‌مثابۀ ‏فیلسوفی عقل‌گرا، از دسته خاصی از مشهورات آغاز می‌شود و اصول علم از طریق نوع خاصی جدل شناخته می‌شود. ‏در این مقاله تفاوت‌های دو تفسیر بولتن و اروین، ناظر بر موضوع روش شناخت اصول علم، را نشان می‌دهیم. سپس ‏برخی از مهم‌ترین اشکالات تفسیر ایشان را بررسی می‌کنیم و در پایان پیشنهادهایی برای رسیدن به تفسیر مطلوب ارائه ‏می‌دهیم.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison (between) and Critique (to) Interpretations of Terence Irwin and ‎Robert Bolton about Aristotle’s Method in Science.‎

نویسندگان [English]

  • mohammad amin baradaran nikou 1
  • gholamreza zakiany 2
  • malek hoseini 3
  • hasan miandari 4
1 teacher/ hakim sabzevari university
2 University faculty
3 faculty member
4 faculty member
چکیده [English]

The structure of Aristotle’s Science is deductive. It needs the premises that cannot be ‎deduced. Therefore, knowledge of the premises of science is an important stage in ‎scientific research. Aristotle, in Analytics and Topics, suggests induction and ‎dialectic for this stage. Aristotle's commentators disagree about this. For example, ‎Bolton prefers induction and Irwin prefers dialectic. Aristotle, according to Bolton’s ‎interpretation, is an empiricist; he starts his researches from particular sense data ‎and then discovers the general ‎principles of science by induction. Irwin believes that ‎scientific researches of Aristotle, as a rationalist philosopher, begins from special ‎kind of reputable opinions (ενδοξα) and then the principles of science are known by ‎a specific dialectic. This paper shows the differences between two interpretation of ‎Bolton and Irwin; observing the issue of the methodology for recognizing the ‎principles of science. Then, we investigate some important difficulties of their ‎interpretations and, finally, suggest some ideas for a better interpretation.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aristotle’s Science
  • Aristotle’s Principles of science
  • Aristotles’ Methodology
  • ‎Aristotle’s Induction
  • Aristotle’s Dialectic.‎