نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

10.30465/lsj.2024.47281.1454

چکیده

مقاله‌ای تحت عنوان «متن گرایی در مقابل حداقل گرایی در سمانتیک» در سال 1396 جلد 8 شماره 2 (از ص 1 تا 24) به چاپ رسیده است. این مقاله مستخرج از رساله دکتری آقای نیما احمدی در دانشگاه تربیت مدرس است. نویسندگانی که نامشان در مقاله درج شده به ترتیب آقایان نیما احمدی(دانشجو)، لطف الله نبوی(استاد راهنما) و سید محمد علی حجتی(استاد مشاور) هستند و اگر چه نویسنده اصلی، دانشجو (آقای احمدی) است اما طبق مقررات وزارت علوم و دانشگاه، استاد راهنما نویسنده مسئول تلقی می‌شود. اخیرا با بازنگری که در مقاله انجام شده است نویسندگان متوجه پاره‌ای قصورها یا سهل انگاریهایی در نحوه ارجاعات و استنادات شده‌اند که ذیلا به آنها اشاره می‌شود. یادداشت فعلی می‌تواند برای خوانندگان و نیز جامعه علمی از این جهت مفید باشد که از ارتکاب چنین سهل انگاریهایی در آینده خودداری شود. حجم خطاهای ارجاعی و استنادی، هر چند قریب 20 درصد از کل مقاله را شامل می‌شود اما همین مقدار نیز از یک مقاله علمی دور از انتظار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Authors' Notation

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Ali Hodjati 1
  • Lotfollah Nabavi 2

1 member of philosophy Dept.Tarbiat Modares University

2 Trabiat Modares University

چکیده [English]

A paper entitled “Contextualism versus Minimalism in Semantics” was published in 1396 (SH) in volume 8 number 2 (from pages 1 to 24). The paper is extracted from Nima Ahmadi’s dissertation at Tarbiat Modares University. The names of the authors are, respectively, Ahmadi (the student), Lotfollah Nabavi (the supervisor), and Seyyed Mohammad Ali Hodjati (the advisor). Although the main author is Ahmadi, the supervisor is considered as the correspondence author by the rules of the University. Recently, by reconsidering the paper the authors have noticed that some defaults, and delinquencies in referring to some works have occurred which will be mentioned. The present notation is useful in this respect that the other authors won’t commit to such mistakes in the future. Although the amount of the defaults is almost twenty percent of the whole paper, however, this amount is not expected from an academic paper. (A paper entitled “Contextualism versus Minimalism in Semantics” was published )

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nima Ahmadi
  • contextualism
  • minimalism