به‌نام خدا

  شماره مجوز علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم:  3/122273   مورخ:91/5/18

درباره نشریه: به استحضار می‌رساند پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دوفصلنامه علمی - پژوهشی منطق‌پژوهی را منتشر می‌کند. از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می‌شود مقاله‌های تألیفی خود را در موضوعات پیشنهادی یا سایر موارد مرتبط، برای انتشار در این نشریه ارسال کنند.

برخی از موضوعات پیشنهادی این نشریه:

منطق ارسطویی (منطق سینوی)

منطق ریاضی (استاندارد، غیر استاندارد)

فلسفه منطق

فلسفه تطبیقی

فلسفه تحلیلی (با گرایش منطقی)

فلسفه زبان (با گرایش منطقی)

منطق کاربردی

تفکر نقدی

 رویکرد نشریه در انتشار مقالات

مطابق آیین نامه جدید نشریات علمی به تاریخ2/2/98- انواع مقالات علمی عبارتند از: مقاله پژوهشی(Research/Original/Regular)، مروری(Review Article)، کوتاه(Short Paper)، مطالعه موردی(Case-Study)، روش شناسی(Methodologies)،کاربردی(Applied Article)، نقطه نظر(View point/Perspective/Opinion)، مفهومی(Conceptual Paper)، فنی (Technical Paper) ، ترویجی.

از این پس کلیه مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی و غیره تحت نام واحد «نشریات علمی» خواهند آمد و تمامی این مجلات مجاز به انتشار انواع مقالات علمی هستند. لذا مجله «منطق پژوهی» از این پس از کلیه مقالات علمی در حوزه مطالعات و پژوهش های متناسب با محورهای  نشریه از انتشار مقالات فوق استقبال می کند.

 

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ منطق پژوهی

براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مصوبه 1402/11/02 به شماره نامه 1/150332  برای دریافت و بررسی  مقالات، مبلغ 300 هزار تومان و برای پذیرش نهایی مبلغ300هزار تومان دریافت می‌شود. که این پرداخت،صرفا از طریق سامانه نشریه و درگاه بانکی امکانپذیر است.

 

 

 

مطابق آیین نامه جدید نشریات علمی به تاریخ2/2/98- انواع مقالات علمی عبارتند از: مقاله پژوهشی(Research/Original/Regular)، مروری(Review Article)، کوتاه(Short Paper)، مطالعه موردی(Case-Study)، روش شناسی(Methodologies)،کاربردی(Applied Article)، نقطه نظر(View point/Perspective/Opinion)، مفهومی(Conceptual Paper)، فنی (Technical Paper) ، ترویجی.

از این پس کلیه مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی و غیره تحت نام واحد «نشریات علمی» خواهند آمد و تمامی این مجلات مجاز به انتشار انواع مقالات علمی هستند. لذا مجله «منطق پژوهی» از این پس از کلیه مقالات علمی در حوزه مطالعات و پژوهش های متناسب با محورهای  نشریه از انتشار مقالات فوق استقبال می کند.

 

اعضاء هیئت تحریریه:

حمید رضا آیت اللهی           

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

علی اکبر احمدی افرمجانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

محمد‌علی اژه‌ای

استاد دانشگاه اصفهان

رضا اکبری

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

سید محمد‌علی حجتی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

غلامحسین خدری              

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

غلامرضا ذکیانی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

احمد فرامرز قراملکی

استاد دانشگاه تهران

حسین کلباسی اشتری   

رئیس گروه غربشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رضا محمد‌زاده

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

فرشته نباتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

لطف‌الله نبوی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس