نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.30465/lsj.2021.35805.1348

چکیده

در این مقاله قصد داریم تأثیر افزودن نقاط ثابت به منطق های توجیه را بررسی کنیم. به ویژه به مطالعه منطق مسور اثبات ها، که توسط فیتینگ معرفی شده است و گسترشی از منطق اثبات های آرتموف به یک منطق محمول ها می باشد، می پردازیم. ما گسترش های نقطه ثابتی از منطق مسور اثبات ها را ارایه می دهیم. این گسترش ها توسط افزودن عملگرهای نقطه ثابت (یا عملگرهای قطری)، که توسط اسمورینسکی معرفی شده است، به زبان منطق مسور اثبات ها به دست می آیند. سپس پارادوکس دانا و نسخه های خودارجاعی از پارادوکس امتحان غیرمنتظره را در این گسترش های نقطه ثابت صورت بندی می کنیم. با تفسیر یک جمله غافلگیرانه به عنوان گزاره ای که هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد، ما در منطق مسور اثبات ها، راه حلی برای نسخه خود ارجاع پارادوکس امتحان غیرمنتظره ارایه می دهیم. ما در واقع نشان می دهیم که یکی از اصول منطق مسور اثبات ها (که فیتینگ آن را فرمول بارکان یکنواخت نامیده است) می تواند عامل ایجاد تناقض در این پارادوکس ها باشد، و بنابراین با رد این اصل می توانیم از استنتاج تناقض در پارادوکس های ذکر شده در مقاله جلوگیری کنیم. همچنین با معرفی مدل های مکرتیچف برای این گسترش های نقطه ثابتِ منطق مسور اثبات ها نشان می دهیم که این گسترش ها (بدون فرمول بارکان یکنواخت) سازگار هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Note on Fixed Points in Quantified Logic of Proofs and the Surprise Test Paradox

نویسنده [English]

  • Meghdad Ghari

Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

In this note, we study the effect of adding fixed points to justification logics. By making use of the fixed point operators (or diagonal operators) introduced by Smorynski in his Diagonalization Operator Logic, we introduce fixed point extensions of Fitting's quantified logic of proofs QLP. We then formalize the Knower Paradox and various self-reference versions of the Surprise Test Paradox in these fixed point extensions of QLP. By interpreting a surprise statement as a statement for which there is no justification or evidence, we propose a solution to the self-reference version of the Surprise Test paradox. We show that one of the axioms of QLP (the Uniform Barcan Formula) could be the reason for producing contradiction in these paradoxes, and thus by rejecting this axiom we can avoid contradiction in the aforementioned paradoxes. By introducing Mkrtychev models for the fixed point extensions of QLP, we further show that these fixed point extensions (without the Uniform Barcan Formula) are consistent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justification logic
  • Fixed point
  • Quantified logic of proofs
  • Surprise Test Paradox
  • Knower Paradox