نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، گروه فلسفه

2 دانشگاه تربیت مدرس تهران

10.30465/lsj.2022.42613.1413

چکیده

نظریه‌ ابتنا متعهد به واقعیت‌های شامل ابتنا است. از آنجاییکه این واقعیت‌ها شامل مفاهیم غیربنیادین هستند، باید بر چیزی مبتنی باشند. نظریۀ ابتنای صفر باور دارد با پیوند زدن ابتنا و استدلال تبیینی می‌توان نشان داد این واقعیت‌ها مبتنی بر صفر یا مجموعه تهی هستند. در این مقاله قصد داریم این نظریه را معرفی کرده، و از آن در مقابل چالش‌هایی دفاع کنیم. چالش نخست وجود زنجیره‌هایی است که در نظریه تولید می‌شوند و می‌توانند خطری برای خوش تعریفی ابتنا باشند. چالش دوم این است که ابتنای صفر نظریه‌ای وحدت گرا نیست، به این معنا که ابتنا و تبیین متافیزیکی در آن یکی نیستند. چالش سوم امکان هم‌خوانی این نظریه با ذات‌گرایی است.
نظریه‌ ابتنا متعهد به واقعیت‌های شامل ابتنا است. از آنجاییکه این واقعیت‌ها شامل مفاهیم غیربنیادین هستند، باید بر چیزی مبتنی باشند. نظریۀ ابتنای صفر باور دارد با پیوند زدن ابتنا و استدلال تبیینی می‌توان نشان داد این واقعیت‌ها مبتنی بر صفر یا مجموعه تهی هستند. در این مقاله قصد داریم این نظریه را معرفی کرده، و از آن در مقابل چالش‌هایی دفاع کنیم. چالش نخست وجود زنجیره‌هایی است که در نظریه تولید می‌شوند و می‌توانند خطری برای خوش تعریفی ابتنا باشند. چالش دوم این است که ابتنای صفر نظریه‌ای وحدت گرا نیست، به این معنا که ابتنا و تبیین متافیزیکی در آن یکی نیستند. چالش سوم امکان هم‌خوانی این نظریه با ذات‌گرایی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Logic of Zero Grounding Account and Its Challenges

نویسندگان [English]

  • Meysam Zandi 1
  • Davood Hosseini 2

1 Al E Ahmad Highway, Tarbiat Modares University, Faculty Of Humanities, 3rd Floor, No. 323.

2 Al E Ahmad Highway, Tarbiat Modares University, Faculty Of Humanities, 3rd Floor, No. 323.

چکیده [English]

The theory of ground is committed to the grounding facts. As they contain non-fundamental notions, they must be grounded in something. Zero Grounding Account believes it is possible to show that by relating grounding and metaphysical argument these facts are zero-grounded. We want to introduce this theory and defend it against some challenges. The first challenge is some chains that are produced in the theory and could threaten the well-foundedness of ground. The second challenge is that Zero Grounding Account is not unionist which means ground and metaphysical explanation are not the same. The third challenge is the possibility of accordance of this theory and essentialism.
The theory of ground is committed to the grounding facts. As they contain non-fundamental notions, they must be grounded in something. Zero Grounding Account believes it is possible to show that by relating grounding and metaphysical argument these facts are zero-grounded. We want to introduce this theory and defend it against some challenges. The first challenge is some chains which are produced in the theory and could threaten the well-foundedness of ground. The second challenge is that Zero Grounding Account is not unionist which means ground and metaphysical explanation are not the same. The third challenge is the possibility of accordance with this theory and essentialism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounding Ground
  • Zero Grounding Account
  • Essentialism
  • Well-foundedness
  • Unionism