نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فلسفه علم دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نظریه‌ ابتنا متعهد به واقعیت‌های شامل ابتنا است. از آنجاییکه این واقعیت‌ها شامل مفاهیم غیربنیادین هستند، باید بر چیزی مبتنی باشند. نظریۀ ابتنای صفر باور دارد با پیوند زدن ابتنا و استدلال تبیینی می‌توان نشان داد این واقعیت‌ها مبتنی بر صفر یا مجموعه تهی هستند. در این مقاله قصد داریم این نظریه را معرفی کرده، و از آن در مقابل چالش‌هایی دفاع کنیم. چالش نخست وجود زنجیره‌هایی است که در نظریه تولید می‌شوند و می‌توانند خطری برای خوش تعریفی ابتنا باشند. چالش دوم این است که ابتنای صفر نظریه‌ای وحدت گرا نیست، به این معنا که ابتنا و تبیین متافیزیکی در آن یکی نیستند. چالش سوم امکان هم‌خوانی این نظریه با ذات‌گرایی است.
نظریه‌ ابتنا متعهد به واقعیت‌های شامل ابتنا است. از آنجاییکه این واقعیت‌ها شامل مفاهیم غیربنیادین هستند، باید بر چیزی مبتنی باشند. نظریۀ ابتنای صفر باور دارد با پیوند زدن ابتنا و استدلال تبیینی می‌توان نشان داد این واقعیت‌ها مبتنی بر صفر یا مجموعه تهی هستند. در این مقاله قصد داریم این نظریه را معرفی کرده، و از آن در مقابل چالش‌هایی دفاع کنیم. چالش نخست وجود زنجیره‌هایی است که در نظریه تولید می‌شوند و می‌توانند خطری برای خوش تعریفی ابتنا باشند. چالش دوم این است که ابتنای صفر نظریه‌ای وحدت گرا نیست، به این معنا که ابتنا و تبیین متافیزیکی در آن یکی نیستند. چالش سوم امکان هم‌خوانی این نظریه با ذات‌گرایی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Logic of Zero Grounding Account and Its Challenges

نویسندگان [English]

 • Meysam Zandi 1
 • Davood Hosseini 2

1 phd student of the Department of Philosophy of Science, Tarbiat Modares University

2 Associate Professor, Department of Philosophy, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The theory of ground is committed to the grounding facts. As they contain non-fundamental notions, they must be grounded in something. Zero Grounding Account believes it is possible to show that by relating grounding and metaphysical argument these facts are zero-grounded. We want to introduce this theory and defend it against some challenges. The first challenge is some chains that are produced in the theory and could threaten the well-foundedness of ground. The second challenge is that Zero Grounding Account is not unionist which means ground and metaphysical explanation are not the same. The third challenge is the possibility of accordance of this theory and essentialism.
The theory of ground is committed to the grounding facts. As they contain non-fundamental notions, they must be grounded in something. Zero Grounding Account believes it is possible to show that by relating grounding and metaphysical argument these facts are zero-grounded. We want to introduce this theory and defend it against some challenges. The first challenge is some chains which are produced in the theory and could threaten the well-foundedness of ground. The second challenge is that Zero Grounding Account is not unionist which means ground and metaphysical explanation are not the same. The third challenge is the possibility of accordance with this theory and essentialism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grounding Ground
 • Zero Grounding Account
 • Essentialism
 • Well-foundedness
 • Unionism
 • Carroll, Lewis (1895). What the tortoise said to Achilles. Mind 4 (14):278-280.
 • Dasgupta, Shamik (2014). The Possibility of Physicalism. Journal of Philosophy 111 (9-10):557-592.
 • Dixon, T. Scott (2016). What Is the Well-Foundedness of Grounding? Mind 125 (498):439-468.
 • Dixon, T. Scott (2020). Infinite Descent. In Michael J. Raven (ed.), The Routledge Handbook of Metaphysical Grounding. New York, USA: Routledge. pp. 244-58.
 • Fine, Kit (2012a). Guide to Ground. In Fabrice Correia & Benjamin Schnieder (eds.), Metaphysical Grounding. Cambridge University Press. pp. 37--80.
 • Fine, Kit (2012b). The Pure Logic of Ground. Review of Symbolic Logic 5 (1):1-25.
 • Litland, Jon Erling (2017). Grounding Grounding. Oxford Studies in Metaphysics
 • Rabin, Gabriel Oak & Rabern, Brian (2016). Well Founding Grounding Grounding. Journal of Philosophical Logic 45 (4):349-379.
 • Raven, Michael J. (2015). Ground. Philosophy Compass 10 (5):322-333.
 • Rosen, Gideon (2010). Metaphysical Dependence: Grounding and Reduction. In Bob Hale & Aviv Hoffmann (eds.), Modality: Metaphysics, Logic, and Epistemology. Oxford University Press. pp. 109-135.
 • Sider, Theodore (2011). Writing the Book of the World. Oxford, England: Oxford University Press.
 • Wallner, Michael (2021). The ground of ground, essence, and explanation. Synthese 198 (Suppl 6):1257-1277.