اسامی خاص داستانی ؛ گذرگاه برگشت از انقلاب کپرنیکی

مسعود جنتی فرد آموزگار

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 1-21

https://doi.org/10.30465/lsj.2022.42731.1414

چکیده
  چکیده:روش جناب کریپکی در نمایشِ عدم انطباقِ متافیزیک و معرفت‌شناسی معرفی نمونه‌های نقض است؛ معرفی گزارهای ممکن پیشینی به موازات گزاره های ضروریِ تجربیِ. در بعضی از این نمونه‌ها مناقشه شده است. آنچه می‌آید تلاشی است در احیای متافیزیک از طریقِ سمنتیک در حاشیه ی پیشنهادِ کریپکی. در زمینه‌ی نوشته سعی می کنم ملازمت منطق وُ سمنتیکِ فرگه‌ایی ...  بیشتر

تفسیری لوئیسی از نتیجۀ منطقی

محمدمحسن حائری

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 23-46

https://doi.org/10.30465/lsj.2022.40747.1392

چکیده
  دیوید لوئیس یک نومینالیست و تقلیل‌گرا بود. او بخش اعظمی از آثار فلسفی خود را دفاع از دیدگاهی به نام فرارویدادگی هیومی تلقی می‌کرد. طبق فرارویدادگی هیومی، توزیع ویژگی‌ها و رابطه‌های کاملاً طبیعی، پایۀ فرارویدادگی برای تمام صدق‌های ممکن هستند؛ مانند علیّت، شرطی‌های خلاف واقع، وقایع و قوانین. او همچنین تقلیل‌گرایی خود را به صدق‌های ...  بیشتر

تاملی در ساختار دوگانه شرطی در منطق ابن سینا

علی‌رضا دارابی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 47-65

https://doi.org/10.30465/lsj.2022.41263.1400

چکیده
  ابن‍سینا درباره شرطی‍ها بحث‍های مختلفی ارائه داده است. او در این بحث‍ها گاهی از شرطی مسور و گاهی از شرطی بدون سور بهره برده است. پرسش از چرایی این شیوه، مساله اصلی مقاله حاضر است. در این مسیر ابتدا نحوه ورود سور به بحث شرطیات توسط ابن‍سینا را بررسی می‍کنیم. سپس به پرسش چرایی بهره‍گیری از شرطی غیرمسور در کنار شرطی مسور توسط ...  بیشتر

منطق ابتنای صفر و چالشهای آن

میثم زندی؛ داود حسینی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 67-92

https://doi.org/10.30465/lsj.2022.42613.1413

چکیده
  نظریه‌ ابتنا متعهد به واقعیت‌های شامل ابتنا است. از آنجاییکه این واقعیت‌ها شامل مفاهیم غیربنیادین هستند، باید بر چیزی مبتنی باشند. نظریۀ ابتنای صفر باور دارد با پیوند زدن ابتنا و استدلال تبیینی می‌توان نشان داد این واقعیت‌ها مبتنی بر صفر یا مجموعه تهی هستند. در این مقاله قصد داریم این نظریه را معرفی کرده، و از آن در مقابل چالش‌هایی ...  بیشتر

مطالعات تطبیقی در منطق
موضع منطق و فلسفه در مبحث کلی و جزیی

عبدالعلی شکر

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 93-115

https://doi.org/10.30465/lsj.2022.41766.1407

چکیده
  کلی و جزیی از قبیل مسایلی است که در فلسفه و منطق به بحث گذاشته می‌شود. از آنجا که مرزبندی علوم از طریق تعیین موضوعات آنها صورت می‌پذیرد تا از تداخل مسایل پرهیز و محدوده هر علم مشخص شود، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چرا بحث از کلی و جزیی در دو علم منطق و فلسفه مورد بررسی قرار داده می-شود؟ نوشتار حاضر در پی یافتن وجه تمایز این بحث در ...  بیشتر

تمایز معنی و مدلول در پدیدارشناسی هوسرل

علی رضا عطارزاده

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 117-141

https://doi.org/10.30465/lsj.2022.40772.1395

چکیده
  نظریه ی معنا مسأله ی اصلی پدیدارشناسی هوسرل نیست، بلکه او بحث از معنا برای پشتیبانی از تلقی اش از منطق محض مطرح می کند. چون میان منطق و زبان پیوند وثیقی برقرار است، پژوهش‌های منطقی با بحث از زبان و معنا آغاز می گردد. هوسرل برای شناسایی ذات بیان، نشاندهندگی و مدلول را از آن طرد می کند و بر تمایز معنی و مدلول استدلال می ورزد. سپس وی این ...  بیشتر

منطق قدیم
قضایای حقیقیه و خارجیه نزد شمس الدین سمرقندی

اسد‌الله فلاحی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 143-166

https://doi.org/10.30465/lsj.2022.41418.1403

چکیده
  شمس الدین سمرقندی در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس تحلیل‌هایی از قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه ارائه کرده است که متفاوت از منطق‌دانان پیش از او است و از این رو، نسبت‌هایی میان آن قضایا برقرار کرده است که پیامدهای جدیدی در روابط استنتاجی میان آنها دارد. او در موجبه‌ها، قضیة خارجیه را به «وجود خارجیِ» طرفین و قضیة حقیقیه ...  بیشتر

تحلیل انتقادی و تسهیل نامگذاری قضایای موجهه مرکبه در منطق سنتی

غلامعلی مقدم

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 167-192

https://doi.org/10.30465/lsj.2022.41425.1404

چکیده
  منطق ابزار اصلاح اندیشه و معیار سنجش فکر است و به اقتضای معیار بودن باید از وضوح و روشنی کافی برای اصلاح پیچیدگی و انحراف فکر برخوردار باشد، نامگذاری و تعیین اصطلاحات از مبادی تصوری هر علم بوده و بیش از بقیه مباحث به این وضوح نیازمند است. با این وجود گاه به دلایلی این ابزار در مقام تبیین و تفهیم قواعد و ساختار های منطقی به ابهام و اجمال ...  بیشتر

نگاهی نو به شروط وحدت در تناقض قضایا میان منطق‌دانان مسلمان با تطبیق بر فلسفة متأخر ویتگنشتاین

علیرضا نوروزی؛ سید مجتبی میردامادی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 193-216

https://doi.org/10.30465/lsj.2022.42175.1410

چکیده
  اصل تناقض در سه حوزة معرفت شناسی، فلسفه و منطق از اهمیت بی بدیلی برخوردار است، و بررسی شرایط تحقق آن، به منظور شناخت موارد جریان آن ضروری است. از جمله شرایط تناقض، وحدت هایی است که در دو گزارة متناقض باید حفظ شود. در تفصیل شرایط و تعداد شروط وحدت همواره میان منطق دانان اختلاف بوده است. نظر مشهور، اشتراط هشت وحدت در تناقض است، ولی همواره ...  بیشتر

مواجهه ملاصدرا با تناقض‌باوری عارفانه

غلام‌علی هاشمی‌فر؛ مهدی عظیمی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 217-239

https://doi.org/10.30465/lsj.2022.42406.1411

چکیده
  آشتی دادن عرفان، برهان و قرآن از ویژگی­های بارز فلسفه صدرالمتألهین شیرازی به شمار می­آید. اما با توجه به تناقض­باوری برخی از عرفا و تأکید فلسفه بر عقل برهانی، این رسالت چندان ساده به نظر نمی­رسد. از جمله مواضع تناقض­باوری عارفانه می­توان به اعتقاد عرفا به تحقق برخی تناقضات در عالم مثال اشاره کرد. این مقاله در صدد بررسی آن ...  بیشتر