نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

10.30465/lsj.2022.42731.1414

چکیده

چکیده:
روش جناب کریپکی در نمایشِ عدم انطباقِ متافیزیک و معرفت‌شناسی معرفی نمونه‌های نقض است؛ معرفی گزارهای ممکن پیشینی به موازات گزاره های ضروریِ تجربیِ. در بعضی از این نمونه‌ها مناقشه شده است. آنچه می‌آید تلاشی است در احیای متافیزیک از طریقِ سمنتیک در حاشیه ی پیشنهادِ کریپکی. در زمینه‌ی نوشته سعی می کنم ملازمت منطق وُ سمنتیکِ فرگه‌ایی را با انقلاب کپرنیکی نشان دهم؛ در گام اول از نمایشِ ناکارآمدی پیشنهاد فرگه‌ایی‌ها (وصف‌گرایان؛ فرگه،راسل، ویتگنشتاین و سرل) در سمنتیک اسامی خاص◦ نتیجه می‌گیرم جز پیشنهاد «جان استوارت میل»(کریپکی، پاتنام، کاپلان، ون اینوِیگن و...) و اتصالِ بی‌واسطه‌ی نام وُ نامیده گریزی نیست. در گام دوم از این نتیجه وَ نمایشِ ناتوانیِ وصف‌گرایی در تفکیکِ اسامیِ بالفعل وُ داستانی◦ غیریتِ وجود وُ تعیّن، و از آنجا غیریتِ متافیزیک وُ معرفت‌شناسی برمی‌آید. وقتی وصف‌گرایی◦ چرخش کپرنیکی را در ضمن داشته باشد؛ پیامدِ تردید در سمنتیکِ وصف‌گرایانه◦ تردید در چرخش کپرنیکی و الزاماتِ آن خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Vacuous proper name؛ pathway back from Copernican revolution

نویسنده [English]

  • Masoud Jannati Fard Amoozgar

Allame tabataba'i university

چکیده [English]

Kripke's method in be suspected on the sameness of metaphysics and epistemology is to introduce examples of violations; Introduction of a priori possible beside necessary experimental propositions. It is disputed in these counterexamples. What follows is an attempt to revive metaphysics through natural language semantics parallel to Prof. Kripke's suggestion. In the body of the article, I try to show the concomitance of Frege's logic and his proper names semantics with the Copernican revolution. At first, from showing the inefficiency of Frege's (descriptive) proposal in the semantics of proper names, I conclude that there is no escape except the John Stuart Mill’s proper names semantics and the direct connection of the name and named. In the second step, I will try to demonstrate the inadequacy of descriptions for separating actual and fictional names also the Noncompliance of existence and determination, and from there show the otherness of metaphysics and epistemology. When the descriptive referencing to proper name implicitly root in Copernican revolution, uncertainty on descriptive referencing will result uncertainty on conformity of metaphysics and epistemology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proper name
  • vacuous proper name
  • Semantics
  • Metaphysics
  • Existential propositions
  • Copernican turn