نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ، ایران.

چکیده

آر. اِم. هِر، بنیان گذار مکتب توصیه‌گرایی اخلاقی در قرن بیستم است. شالودۀ آراء این مکتب، پیوند وثیقی با فعلِ فاعل های اخلاقی دارد. از این حیث گزاره‌های اخلاقی در قالب جملات امری بیان می‌شوند. از نظر هِر همانطور که جملات خبری، صورتی مدلل و منطقی دارند، بر همین سیاق، جملات امری نیز با تمسک بر بخش حکایی (توصیف گر)، منطق پذیر می‌شوند. بدین ترتیب می‌توان از اصل سازواری (عدم تناقض)، اَدات منطقی، و استنتاج جملات درآنها سراغ گرفت. با این اوصاف، هِر با امری کردن گزاره های اخلاقی، نقصان سویۀ عملی در اخلاق را که از نظریۀ طبیعت‌گرایان و شهود‌گرایان استخراج می شد، برطرف نموده و از سوی دیگر با منطق‌پذیر کردن جملات امری، از آراء نامدلل احساس‌گرایان فاصله می گیرد. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . . .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The rationality of moral propositions in the school of Prescriptivism R. M. Hare

نویسندگان [English]

  • morteza zare ganjaroudi 1
  • shirzad Peik herfeh 2

1 Graduated from the master's degree in philosophy at Imam Khomeini International University (RA)

2 Associate Professor, Department of Philosophy, Imam Khomeini International University, Iran

چکیده [English]

R.M. Hare is the founder of moral prescriptivism school of thought in the twentieth century. The basis of this school is strongly connected to the actions of moral agents. In his first intellectual procedure, Hare expresses moral statements in the form of imperative sentences. According to him, as indicative statements have logical form, imperative sentences, also, get logicalized by the help of phrastic (descriptor) aspect, and as a result, they possess the principle of consistency (lack of contradiction), logical connectives, and inference. As such, by making moral sentences imperative, Hare’s prescriptivism school of thought eliminates shortcoming of the lack of practical aspect in morality in which naturalists and intuitionists were captive. On the other hand, by the logicalizing imperative sentences, he refuses unreasoned views of sentimentalists. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prescriptivism
  • imperative sentences
  • indicative statements
  • phrastic aspect (descriptor)
- ادواردز، پل، (1378). فلسفه اخلاق، ترجمۀ انشاء الله رحمتی، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.
- ایر،ا.ج، (1336). «زبان، حقیقت، منطق»، ترجمة دکتر منوچهر بزرگمهر، دانشگاه صنعتی(آریامهر سابق).
- جعفری، محمدتقی، (1393). معرفت‌شناسی، موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
-فرانکنا،ویلیام. (1389).  فلسفۀ اخلاق، ترجمۀ هادی صادقی، (چاپ سوم)، نشرکتاب طه.
- وارنوک، ترجمۀ صادق لاریجانی، (1368). مرکز ترجمه و نشر کتاب.
- وارنوک، مری، (1387). فلسفۀ اخلاق در قرن بیستم، ترجمه ابوالقاسم فنایی، موسسه بوستان کتاب.
- هولمز، رابرت. (1385). مبانی فلسفۀ اخلاق، ویراست سوم، نشر ققنوس.
- هیر، ریچارد مروین، (1393). زبان اخلاق، ترجمۀ امیر دیوانی، کتاب طه.
- Bhat,B.R, (1983). Hare on imperative logic and inference. indian philosophical quarterly. vol. x. no.4.
- Gabbay,Dov M; Woods, John. (2007).The Many Valued and Nonmonotonic Turn in Logic. Elsevier. ISBN 978-0-444-51623-7.
 
- Garner, Richard T, Bernard Rosen. (1967). Moral Philosophy: A Systematic Introduction to Normative Ethics and Meta-ethics. New York: Macmillan.
 
- Hare.R.M. (1971). practical inferences. university of California press. ISBN: 0-520-02179-7.
 Hare.R.M.(1965). Freedom and Reason. University of Oxford. ISBN 019881092X.-
 Hare.R.M. (1949). Imperative sentences. mind. new series. vol.58. no. 229. 21-39.-
- Hare.R.M. (1984). Some sub-atomic particles of logic. mind. new series. vol.98. no. 389. 23-37.
- Hare.R.M. (1967). Some alleged differences between Imperatives and indicatives, mind, New Series, Vol. 76, No. 303 (Jul., 1967). pp. 309-326.
- Hare.R.M. (1999). Objective prescriptions and other essays. University of Oxford,ISBN:0-19-823853-3
- Hume, david. (1739). A Treatise of Human nature London: John Noon. p. 335. Retrieved 2011-12-06.