علیه پریست؛ در ماینونگ‌گراییِ وجهی

سید محمد علی حجتی؛ حسن همتایی؛ لطف الله نبوی

دوره 13، شماره 2 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.41299.1401

چکیده
  بنا به ماینونگ‌گراییِ وجهیِ پریست، متناظر با مطلقاً هر شرطِ قابل بیان که روی خاصیت‌ها گذاشته شود، می‌توان شیئی سرِشت که آن شرط را، حال در جهانِ واقع یا در جهانی دیگر، برآورده کند. تعهد به چنین نسخه‌ی نامقیدی از اصل سرشتار (اصل فراگیر)، ماینونگ‌گرایانِ رقیب را به پارادکس کلارک مبتلا می‌کند. نشان می‌دهیم که نشتِ میان‌جهانیِ اطلاعات ...  بیشتر

تحلیل هنجاری از اعتبار منطقی

مسعود الوند

دوره 13، شماره 2 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.42421.1412

چکیده
  مساله اصلی این مقاله تحلیل اعتبار منطقی است. از نظر فیلد شرط لازم برای اعتبار منطقی بینا‌نظری یک استدلال عبارت از قیود هنجاری بر باور به مقدمات و نتیجه آن استدلال است. با این حال، دیدگاه مرسوم آن است که استدلالهای معتبر لغوی، علی‌رغم اعمال چنین قیودی بر باورها، منطقاً معتبر نیستند و بنابراین نمی‌توان شرط مذکور را برای اعتبار منطقی ...  بیشتر

مناقده جان ویلیامز و حمید وحید در تفسیر پارادوکس مور

عبدالرزاق حسامی فر

دوره 13، شماره 2 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.43410.1417

چکیده
  پارادوکس مور یک ترکیب عطفی در باب باور است که اگر اظهار نشود، می تواند صادق باشد، امّا اگر اظهار شود، پارادوکس تولید می‌کند. این پارادوکس در دو قالب حذفی و ارتکابی مطرح شده است و از وقتی که مور آن را مطرح کرد، مقالات بسیاری دربارۀ آن نوشته شده‌اند که در میان آنها سهم جان ویلیامز بیش از دیگران بوده است و تقابل نظر او با حمید وحید بر سرِ ...  بیشتر

اندراج: راز قیاس حملی ارسطویی

غلامرضا ذکیانی؛ مهین باقری؛ مهدی میرزاپور

دوره 13، شماره 2 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.43763.1419

چکیده
  در این پژوهش در ابتدا به بازسازی قیاس حملی ارسطویی توسط مفهوم اندراج می پردازیم. سپس درستی معادله «قیاس ارسطویی= خواص اندراج + برهان خلف + پیش فرض وجودی» را اثبات خواهیم کرد. از آنجایی که پیش فرض وجودی صرفا یک پیش فرض مورد قبول در میان منطق دانان قدیم است و برهان خلف اصل منطقی کلی است. اثبات معادله ذکر شده توسط بازسازی قیاس ارسطویی ...  بیشتر

آموزة ذهن قطعه بندی شده برای حل مشکلات سازگاری و بستار و نقد آن

امید کریم زاده

دوره 13، شماره 2 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.44476.1426

چکیده
  فرضیه وحدت ذهن زیربنای اساسی اغلب منطق های معرفتی، نظریه های تصمیم و بیشتر نظریه های عقلانیت به شمار می آید. بر اساس این فرضیه در هر زمان معیّن t دو اصل سازگاری و بستار بر مجمموعه باورهای هر فرد حاکم است. از سوی دیگر هم در سطح زندگی روزمره و هم در سطح برخی منطق های خاص، دو اصل سازگاری و بستار به کرّات نقض می شوند. آموزه ذهن قطعه بندی شده ...  بیشتر

منطق پذیری گزاره های اخلاقی در مکتب توصیه‌گرایی آر. اِم. هِر

مرتضی زارع گنجارودی؛ شیرزاد پیک حرفه

دوره 13، شماره 2 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.43855.1420

چکیده
  آر. اِم. هِر، بنیان گذار مکتب توصیه‌گرایی اخلاقی در قرن بیستم است. شالودۀ آراء این مکتب، پیوند وثیقی با فعلِ فاعل های اخلاقی دارد. از این حیث گزاره‌های اخلاقی در قالب جملات امری بیان می‌شوند. از نظر هِر همانطور که جملات خبری، صورتی مدلل و منطقی دارند، بر همین سیاق، جملات امری نیز با تمسک بر بخش حکایی (توصیف گر)، منطق پذیر می‌شوند. بدین ...  بیشتر

نظریه های صدق عرفی فراسازگار و پارادوکس کری

سیاوش احمدزاده اصل؛ لطف الله نبوی

دوره 13، شماره 2 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.44427.1424

چکیده
  صدق عرفی، T(x)، محمولی است که در خود زبان بر تمام جمله‌های زبان حمل می‌شود و در ضمن برای هر جمله‌ی مانند A در زبان T(˹A˺)↔A نتیجه ‌می‌شود. تارسکی برای اجتناب از پارادوکس دروغگو و تریویال شدن زبان (نظریه) مجبور شد از مفهوم عرفی صدق دست بکشد و صدق هر زبان را در یک فرازبان تعریف کند. طرفداران منطق‌های فراسازگار ادعا دارند با پذیرش منطق‌های ...  بیشتر

تحلیل انتقادی احکام اجزای قضایای شرطیه

عبدالعلی شکر

دوره 13، شماره 2 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.44706.1428

چکیده
  در قضایای شرطیه گفته می‌شود این قضایا از ترکیب دوم مفردات تشکیل می‌شوند. بدین ترتیب هر قضیه شرطیه دست کم مرکب از دو قضیه حملیه است که اجزای آنها محسوب می‌شوند. این اجزاء براساس نظر منطق-نگاران پس از ورود حروف شرط بر سرآنها، خاصیت قضیه بودن و خبریت را از دست داده و به همین جهت متصف به صدق و کذب نیز نمی‌شوند؛ زیرا این دو وصف از عوارض ذاتی ...  بیشتر

جایگاه برهان در منطق بر اساس ابتناء آن بر علیت

علی اصغر جعفری ولنی

دوره 13، شماره 2 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.43935.1421

چکیده
  چکیدهجایگاه برهان در منطق بر اساس ابتناء آن بر علیتچکیدهتعریف برهان یعنی "قیاس مؤتلف یقینی" بیانگر این امر مهم است که راز رفعت و عظمت این صناعت در دانش منطق را باید از سویی در رابطه غرض آن با غرض تدوین منطق و از سوی دیگر در راز صدق وصول به غرض صناعت برهان در صورت رعایت قوانین مندرج در آن جستجو کرد. در این نوشتار با روش تحلیلی-استدلالی ...  بیشتر

در باب تعریف‌پذیری دوطرفۀ ابتنای ضعیف تام و اکید تام

داود حسینی

دوره 13، شماره 2 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.45054.1433

چکیده
  چکیده: کیت فاین منطقی برای چهار مفهوم متمایز ابتنا بنا نهاده است: ابتنای ضعیف تام، ابتنای ضعیف جزئی، ابتنای اکید تام و ابتنیا اکید جزئی. همچنین، او مدعی است که ابتنای ضعیف تام و اکید تام هر یک می‌توانند مفهوم پایه قرار گیرند و سایر مفاهیم ابتنا با آنها تعریف شود. مشخصاً او مدعی است که می‌توان ابتنای ضعیف تام و ابتنای اکید تام را با یکدیگر ...  بیشتر