1. مقایسه (میانِ) و نقد (بر) شرح‌های ترنس اروین و رابرت بولتن درباره‌ی روش‌های ارسطو در علم

محمدامین برادران نیکو؛ غلامرضا ذکیانی؛ مالک حسینی؛ حسن میانداری

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 61-86

http://dx.doi.org/10.30465/lsj.2019.5210

چکیده
  ساختار علم ارسطو استنتاجی است و به مقدماتی نیاز دارد که از طریق استنتاج به دست نیامده باشند. بنابراین، شناخت ‏مقدمات علم مرحله مهمی در پژوهش‌های علمی به‌حساب می‌آید. ارسطو در تحلیل‌ها و توپیکا دو روش استقراء و ‏جدل را برای این مرحله پیشنهاد می‌کند. شارحان ارسطو دراین‌باره اختلاف‌نظر دارند. به عنوان نمونه، بولتن استقراء و ‏اروین ...  بیشتر

2. مبناپذیری اشکال چهارگانه ی قیاس ارسطویی

محمد حافی؛ مهین باقری؛ مهدی میرزاپور؛ غلامرضا ذکیانی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 1-19

چکیده
  هدف از این پژوهش معرقی مفهومی جدید در قیاس حملی ارسطویی به نام مبناپذیری است؛ به عبارتی ضربی از ضروب 24گانه­ی منتج قیاس ارسطویی مبناپذیر است اگر تنها با مفروض گرفتن یک ضرب به همراه قواعد برهان خلف، تداخل، عکس ساده، نقض محمول و نقض سور بتوان ضروب منتج دیگر قیاس حملی ارسطو را اثبات کرد. بدین منظور در این مقاله نشان داده خواهد شد که تنها ...  بیشتر

3. نظریه ی قرون وسطایی اطلاق: دلالت شناسی پنهان در رساله ی «در پیرامون ابطال-های سوفیستی» ارسطو

مهین باقری؛ مهدی میرزاپور؛ غلامرضا ذکیانی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 19-52

چکیده
  نظریه­ی اطلاق (Supposition Theory) یکی از نظریه­های مهم منطقی-دلالت­شناسی است که در تألیفات و تفاسیر منطق­دانان قرون وسطایی در ذیل بحث «ویژگی­های حدود» مطرح گردیده است. از آنجایی که این نظریه دارای پیامدهای منطقی، فلسفی و الاهیاتی مهمی است در این پژوهش به بررسی ریشه­ی مفهومی و تاریخی آن می پردازیم. مدعای اصلی این پژوهش وجود ...  بیشتر