فلسفه منطق
نظریه های صدق عرفی فراسازگار و پارادوکس کری

سیاوش احمدزاده اصل؛ لطف الله نبوی

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1402، صفحه 1-21

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.44427.1424

چکیده
  صدق عرفی، T(x)، محمولی است که در خود زبان بر تمام جمله‌های زبان حمل می‌شود و در ضمن برای هر جمله‌ی مانند A در زبان T(˹A˺)↔A نتیجه ‌می‌شود. تارسکی برای اجتناب از پارادوکس دروغگو و تریویال شدن زبان (نظریه) مجبور شد از مفهوم عرفی صدق دست بکشد و صدق هر زبان را در یک فرازبان تعریف کند. طرفداران منطق‌های فراسازگار ادعا دارند با پذیرش منطق‌های ...  بیشتر

فلسفه منطق
ادات منطقی در منطق های نامتعارف براساس نظریه تنوع معنای کواین

کورش آریش

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1402، صفحه 23-56

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.44701.1427

چکیده
  تبیین معنای ادات منطقی در این نوشته، ذیل مباحث معرفت شناسی و سمنتیکی است و رویکردی فلسفی-منطقی دارد. همچنین حوزۀ فلسفۀ زبان و ارتباط بین دستور زبان و منطق، از دیگر قلمروهایی است که به آن پرداخته شده است. پس از شکل گیری منطق کلاسیک، منطق های جدیدی با هدف تعمیم یا اصلاح منطق کلاسیک، پا به عرصۀ حضور گذاشتند. معتبر نبودن برخی از قضایای منطق ...  بیشتر

منطق قدیم
بررسی قاعده نقض تالی در منطق سینوی در پرتو بحث ماهیت قضایای شرطی متصل جزئیه

علی‌رضا دارابی

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1402، صفحه 57-85

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.46380.1447

چکیده
  در سنت منطق سینوی قاعده‌ای وجود دارد که مطابق آن میان هر دو قضیه شرطی متصل با کمیت یکسان و کیفیت متفاوت، مقدم یکسان و تالی نقیض هم دارند، تلازم برقرار است. این قاعده، نقض تالی نامیده شده است. منطق‌دانان سینوی در مورد این قاعده اختلاف نظر دارند. برخی از این منطق‌دانان این قاعده را اثبات کرده و برخی، این اثبات‌ها را مردود شمرده‌اند. ...  بیشتر

منطق ریاضی استاندارد
منطق وجهی نرمال دوموضعی

فاطمه شیرمحمدزاده ملکی

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1402، صفحه 87-102

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.45466.1439

چکیده
  در این مقاله، ابتدا معناشناسی کریپکی برای منطق وجهی نرمال با یک عملگر دو موضعی را تعریف کرده و سیستمی به نام K^2 را که نسبت به این معناشناسی درست و تمام است را معرفی خواهیم کرد. سپس دو نوع ترجمه ارائه خواهیم کرد و با استفاده از این ترجمه‌ها نشان خواهیم داد که منطق وجهی نرمال دو موضعی (K^2) و منطق وجهی نرمال استاندارد (K) بسیار به هم مرتبط ...  بیشتر

منطق ریاضی غیراستاندارد
نظام غیرتابع‌ارزشی حاج‌حسینی

اسد‌الله فلاحی

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1402، صفحه 103-126

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.44944.1431

چکیده
  مرتضی حاج‌حسینی در ویراست دوم کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق» چهار منطق ناکلاسیک معرفی کرده است: 1. نظام تابع‌ارزشی، 2. نظام غیرتابع‌ارزشی، 3 و 4. ترکیب‌هایی از دو نظام نخست که طبیعتا گسترش‌هایی از آن دو به شمار می‌آیند. در مقالة دیگری، نظام تابع‌ارزشی حاج‌حسینی را بررسی کرده‌ام و در این مقاله به نظام غیرتابع‌ارزشی ...  بیشتر

منطق ریاضی استاندارد
گسترشی از منطق اثبات‌ها با عمل‌ها

مقداد قاری؛ فاطمه مجلسی کوپائی

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1402، صفحه 127-145

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.46239.1445

چکیده
  منطق های توجیه خانواده ای از منطق‌ها هستند که در زبان آن ها می توان اثبات‌های ریاضی یا توجیه‎‌های معرفتی را بیان کرد. این منطق ها را می توان منطق های معرفتی در نظر گرفت که در آنها توجیه (دلیل یا شاهد) دانش یا باور به یک گزاره را می توان در زبان منطق بیان کرد. در این مقاله قصد داریم تأثیر افزودن عمل‌ها و کُنش ها به منطق‌های توجیه را ...  بیشتر

فلسفه تحلیلی (با گرایش منطق)
آیا رمزی‌سازی واقع گرایی‌ساختاری را بی‌معنی می‌کند؟

سعید معصومی

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1402، صفحه 147-172

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.44183.1423

چکیده
  رمزی‌سازی یکی از روش‌هایی است که فلاسفه درمورد صوری‌سازی واقع‌گرایی ساختاری پیشنهاد کرده‌اند. کتلند (2004) ضمن ارائه توضیحاتی درمورد رمزی‌سازی نظریه‌ها و بیان مفاهیمی مرتبط با این روش، صورت‌بندی‌ای از مسئله نیومن ارائه می‌کند، و معتقد است که براساس بررسی و تحلیل او تقریباً می‌توان گفت که بیان نظریه به‌روش رمزی علاوه‌بر کفایت ...  بیشتر

منطق قدیم
تحلیل مبنایی دیدگاه علامه طباطبایی(ره) در حمل ذاتیات بر ذات و پاسخ به اشکالات

غلامعلی مقدم؛ علیرضا اندرزگو

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1402، صفحه 173-194

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.45275.1438

چکیده
  با نظر به تقسیم حمل، به حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی، در تعیین مصادیق و تطبیق با اقسام اختلاف نظرهایی بوجود آمده است، از جمله درباره کیفیت حمل ذاتیات بر هم و بر ذات، دیدگاههایی مطرح است. مشهور حمل جنس و فصل بر نوع و بر یکدیگر را حمل شایع صناعی دانسته‌اند. علامه طباطبایی حمل جنس و فصل بر یکدیگر را شایع و حمل جنس و فصل بر نوع را اولی ذاتی ...  بیشتر

فلسفه تحلیلی (با گرایش منطق)
مسائل به‌طورمطلق حل‌ناپذیر و‌ رایانه‌های خارق‌العاده

مرتضی منیری

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1402، صفحه 195-204

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.45985.1444

چکیده
  ابتدا، در پرتو آراء ففرمن، به بررسی دوگانۀ گودل می‌پردازیم مبنی بر اینکه یا توانایی‌های ذهن انسان از هر ماشین متناهی فراتر است، و یا معادلات ریاضی از نوع دیوفانتی وجود دارند که به طور مطلق حل‌ناپذیر هستند. سپس برهان پاتنم را بررسی می‌کنیم مبنی بر این که اگر توانایی علمی ذهن انسان را بتوان توسط یک ماشین تورینگ با توانایی تهیۀ سیاهه‌ای ...  بیشتر

منطق فلسفی
راسل و موجهات

فرشته نباتی

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1402، صفحه 205-230

https://doi.org/10.30465/lsj.2023.45258.1436

چکیده
  امروزه منطق موجهات یکی از حوزه‌های مهم منطق است ولی در ابتدای ظهور منطق جدید، به این شاخه منطقی توجه چندانی وجود نداشت و حتی پایه‌گذاران منطق جدید ازجمله راسل موضعی ضد موجهاتی داشتند. یکی از عواملی که راسل را به اتخاذ چنین موضعی سوق داد این اعتقاد بود که منطق، تابع‌ارزشی و مصداقی است و این چیزی است که ورود موجهات آن را از میان برمی‌دارد.البته ...  بیشتر