1. حمل شیء بر خود: حمل اولی، شایع یا اینهمانی منطق جدید

محمود زراعت پیشه

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/lsj.2021.36457.1363

چکیده
  حمل از جمله ابزارهای اصلی در تحلیل های منطقی به حساب می آید. در میان اقسام حمل، حمل شیء بر خود در فلسفه اسلامی مورد نقد و نظرهای فراوانی قرار گرفته است. از جمله این نقد و نظرها چیزی است که می توان با ادبیاتی پساصدرایی آنرا حمل اولی انگاری و یا حمل شایع انگاری حمل شیء بر خود دانست و یا می توان با ادبیاتی مرتبط با منطق جدید آن را اینهمانی ...  بیشتر

2. سمنتیک عبارت‌های ناشمار انضمامی

محسن شعبانی صمغ آبادی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/lsj.2021.36900.1372

چکیده
  در اکثر زبان‌های طبیعی اسم‌های عام به دو رده‌ی شمار و ناشمار تقسیم می‌شوند. میان این دو رده از اسم‌ها هم تمایز نحوی برقرار است و هم تمایز سمنتیکی. در این میان اما یک تمایز نحوی بارزتر از دیگران است: اسم‌های شمار می‌توانند با معرّف‌های عددی همراه شوند. برای مثال، در زبان فارسی می‌توان از «دو دلفین» یا «سه درخت» سخن گفت، ...  بیشتر

3. نظریهٔ مدل محدود و برخی کاربردهای آن در حساب محدود

ابوالفضل علم؛ مرتضی منیری

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/lsj.2021.36251.1358

چکیده
  نظریة مدل محدود را می‌توان بخشی از نظریة مدل دانست که هدف آن بررسی مفاهیم و نتایج نظریة مدل در یک زبان شامل یک رابطة ترتیبی است در حالتی که سورهای مورد بحث همگی از نوع محدود هستند. از نظریة مدل محدود می‌توان برای مطالعة مسائل مربوط به نظریة حساب محدود استفاده کرد. حساب محدود را می‌توان زیرنظریه‌ای از حساب مرتبة اول پئانو در زبانی ...  بیشتر

4. استراوسون و نظریه انشائی صدق

غلامرضا حسین‌پور

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/lsj.2021.36481.1364

چکیده
  پیتر استراوسون، در مقاله «صدق»، به اقتفای رمزی، مسئله زائد بودن نظریه صدق را مطرح می‌کند. او اظهار کردن جملات حاوی محمول صادق را انجام کاری می‌داند و به تعبیر اصطلاحی خود، اِخباری نمی‌داند بلکه انشائی قلمداد می‌کند. اظهارات انشائی، صادق یا کاذب نیستند بلکه به بجا یا نابجا متصف می‌شوند و فعل یا عمل‌اند نه گزاره یا توصیف. بدین‌سان ...  بیشتر

5. وحدت در گزاره های رمزانشی

حسن همتایی؛ سید محمد علی حجتی؛ لطف الله نبوی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/lsj.2021.37940.1374

چکیده
  وحدت در گزاره‌های رمزانشیچکیده: درباره‌ی گزاره‌ها (ی متداول)، خانواده‌ای از مسئله‌ها وجود دارد که ذیل عنوان مسئله‌ی وحدت گزاره مطرح‌ می‌شوند و از این می‌پرسند که چگونه یک گزاره، بازنمایاننده است؛ چگونه معنایی منسجم و واحد، فراتر از مجموع معانی دخیل در آن دارد و چگونه برخلاف اجزائش، قابل تصدیق و تکذیب است. در این مقاله، مسئله‌(ها)ی ...  بیشتر

6. آیا تارسکی مفهوم عام نتیجه ی منطقی را فراچنگ می آورد؟

سعید پوردانش؛ مهدی بهنیافر

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/lsj.2022.39076.1382

چکیده
  پژوهش حاضر به این مسأله می‌پردازد‌ که آیا تعریف تارسکی از مفهوم نتیجه‌ی منطقی در مقاله‌ی دوران‌سازش «درباره‌ی مفهوم نتیجه‌ی منطقی» (1936) چنان‌که مدعای این مقاله است مفهوم عام نتیجه‌ی منطقی را فراچنگ میآورد یا نه. برای آن-که دریافته شود رویکرد غالب به نتیجه‌ی منطقی در زمان تارسکی (مفهوم نظریه‌برهانی نتیجه) چه خللی داشت که ...  بیشتر

7. منطق، اندازه و رویکردی غیر کراندار به منطق انتگرال

علیرضا مفیدی

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/lsj.2022.38229.1375

چکیده
  تعامل منطق با نظریه‌های اندازه و احتمال همواره از رویکردهای مهم مطالعات در علم منطق و نظریه مدلها بوده است. در این راستا بسترهای منطقی متعددی برای تلفیق این شاخه‌ها بوجود آمده‌اند. منطق انتگرال نمونه‌ای مهم از آنهاست که در ابتدا توسط کیسلر و هوور معرفی و بررسی گردید و سپس در مقالات مختلف از جمله مقاله باقری-پورمهدیان مطالعه‌اش ...  بیشتر